HOME OVER ONS ABONNEMENTEN BLOG CONTACT MIJN PROGRAMMA'S FAQ'S Probeer Mamafit Gratis Login

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De aankoop van producten op deze website of via in-app-aankopen, welke aankopen gezamenlijk worden aangeduid als aankopen via de Mamafit Club, is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden. Alle klanten wordt geadviseerd om deze zorgvuldig te bekijken voordat ze een aankoop doen.

Elke verkochte pdf-download, online-inhoud en elk trainingsprogramma is in licentie gegeven aan slechts één gebruiker. Het is klanten niet toegestaan ​​gekochte producten te kopiëren, distribueren, delen en/of over te dragen aan derden of personen.

Alle aankopen op mamafit.club of de bijbehorende app zijn niet-restitueerbaar. Aangezien de producten en diensten die hier beschikbaar worden gesteld immaterieel zijn, kunnen we geen verzoeken om terugbetaling accepteren. In het geval dat er een aankoopfout is gemaakt, neem dan contact met ons op via [email protected] om een ​​oplossing te bespreken.

Door een bestelling te plaatsen bij de Mamafit Club, garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent (of toestemming van een ouder hebt om bij ons te kopen) en accepteer u deze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op alle geplaatste bestellingen.

BETALINGEN

Alle transacties die via de Mamafit Club worden uitgevoerd, worden afgehandeld door een toegewijde derde partij om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Alle betalingsinformatie wordt afgehandeld door mollie, iDeal of Bancontact. Uw creditcardgegevens worden niet opgeslagen door de Mamafit Club. Lees de algemene voorwaarden van mollie, iDeal of Bancontact, aangezien deze sites verantwoordelijk zijn voor de gemaakte transacties.

TERUGSTUURBELEID

Aangezien al onze producten digitaal zijn, worden ze na aankoop of download als "gebruikt" beschouwd. Dit betekent helaas dat we een strikt geen restitutiebeleid hebben met betrekking tot ontevredenheid over een product. U kunt uw abonnement op elk moment opzeggen en u blijft toegang houden tot de GetMomStrong-service tot het einde van uw maandelijkse of jaarlijkse factureringsperiode. WIJ GEVEN GEEN TERUGBETALINGEN OF KREDIETEN VOOR GEDEELTELIJKE MAAND OF GEDEELTELIJK KWARTAAL OF GEDEELTELIJK JAAR LIDMAATSCHAPSPERIODE OF ONBEZOCHTE Mamafit Club-INHOUD.

Neem contact met ons op via [email protected] om te zien hoe we eventuele problemen met dit beleid kunnen oplossen.

FACTURERINGSCYCLUS

De lidmaatschapskosten voor onze service worden gefactureerd aan het begin van het betalende deel van uw lidmaatschap en daarna elke maand of jaar, tenzij en totdat u uw lidmaatschap opzegt. We factureren uw Betaalmethode automatisch elke maand of elk jaar op de kalenderdag die overeenkomt met het begin van uw betalende lidmaatschap. Lidmaatschapskosten en vergoedingen voor al onze diensten worden volledig verdiend bij betaling. We behouden ons het recht voor om de timing van onze facturering te wijzigen, in het bijzonder, zoals hieronder aangegeven, als uw Betalingsmethode niet succesvol is afgehandeld. In het geval dat uw betalende lidmaatschap is begonnen op een dag die niet in een bepaalde maand valt, kunnen we uw Betaalmethode factureren op een dag in de toepasselijke maand of op een andere dag die wij geschikt achten. Als u bijvoorbeeld uw Mamafit Club bent begonnen of betalend lid bent geworden op 31 januari, is uw volgende betalingsdatum waarschijnlijk 28 februari als u maandelijks betaalt, en wordt uw Betaalmethode op die datum gefactureerd. Uw verlengingsdatum kan veranderen als gevolg van wijzigingen in uw lidmaatschap.

ANNULERING

Al onze lidmaatschappen worden automatisch verlengd en moeten door elk lid 3 werkdagen voorafgaand aan elke factureringscyclus worden geannuleerd om terugkerende kosten te voorkomen.

U kunt uw Mamafit Club-lidmaatschap op elk moment annuleren en u blijft toegang houden tot de Mamafit Club service tot het einde van uw maand of jaarfactureringsperiode. WIJ GEVEN GEEN TERUGBETALINGEN OF KREDIETEN VOOR GEDEELTELIJKE MAAND OF GEDEELTELIJK KWARTAAL OF GEDEELTELIJK JAARLIJKS LIDMAATSCHAP PERIODE OF ONBEZOCHTE Mamafit Club-INHOUD.

Om uw lidmaatschap te annuleren mailt u naar [email protected] Uw annulering wordt binnen 3 werkdagen verwerkt. 

EXTRA INFORMATIE

De Mamafit Club behoudt zich het recht voor om informatie, inclusief maar niet beperkt tot prijzen, technische specificaties, aankoopvoorwaarden en productaanbiedingen, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

ONLINE PERSOONLIJKE TRAINER/KLANTOVEREENKOMST

Raadpleeg uw arts, beoordeel uw conditie en volg alle veiligheidsinstructies voordat u aan dit of een ander trainingsprogramma begint. Het is uiterst belangrijk dat u naar uw lichaam luistert, uw gezond verstand gebruikt, pauzeert en indien nodig hydrateert om letsel te voorkomen en ernstige medische aandoeningen te helpen voorkomen. Als u op enig moment het gevoel heeft dat u uw huidige conditie te boven gaat, of als u enig ongemak, pijn, duizeligheid of misselijkheid voelt, moet u onmiddellijk stoppen met trainen en uw gebruik van het programma of de specifieke trainingsroutine heroverwegen.

Bepaalde Mamafit Club-programma's maken gebruik van weerstandsbanden, gewichten en andere uitrusting die, indien niet correct gebruikt, tot ernstig letsel kan leiden. Voor uw eigen veiligheid dient u alle apparatuur die in de trainingen wordt getoond alleen te gebruiken zoals gedemonstreerd/besproken, alle apparatuur voorafgaand aan elk gebruik te inspecteren en geen apparatuur te gebruiken die beschadigd, versleten of defect lijkt. Gebruik voor alle apparatuur die moet worden opgehangen of bevestigd altijd een veilig, goed en stabiel anker. Voor oefenbewegingen waarbij u oefenbanden om uw lichaam moet wikkelen, moet u ervoor zorgen dat de banden stevig vastzitten om uitglijden of letsel bij uzelf of iemand anders te voorkomen. Wees altijd voorzichtig tijdens het gebruik om ervoor te zorgen dat u uw grip of controle niet verliest, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat uw handen niet nat of bezweet zijn. Zorg er bij het uitvoeren van spring- of andere oefeningen met een trainingsbank of huishoudelijk artikel voor dat uw bank/huishoudelijk artikel stabiel is, sterk genoeg om uw gewicht te dragen en niet kan bewegen. Als u denkt dat u geen veilige oefeningen kunt doen met uw bank/item, of u hebt geen goede bank, sla die oefening dan over. Onjuiste vorm of gebruik van apparatuur kan ernstig en permanent letsel veroorzaken. Zorg er altijd voor dat uw oefengebied vrij is van obstakels, inclusief huisdieren, kinderen, andere mensen of apparatuur die momenteel niet in gebruik is.

Als u zwanger bent of als u een unieke of speciale medische aandoening heeft, zoals een voorgeschiedenis van knie-, enkel-, schouder- of ruggenmergproblemen (rug of nek), raadpleeg dan een bekwame en betrouwbare arts om alle risico's, contra-indicaties en complicaties van gebruik van dit programma en ontvang toestemming van hen voordat u begint. Hoewel dit programma bedoeld is voor postpartumvrouwen en vrouwen die zwanger zijn, is de Mamafit Club geen medische professional. U zult nauw willen samenwerken met uw medische professional naar keuze om ervoor te zorgen dat dit programma veilig is voor u en, indien van toepassing, uw ongeboren kind. Door dit programma te gebruiken, accepteert u alle gevaren, risico's en risico's op letsel bij het gebruik van dit programma. De Mamafit Club biedt veel fitnessalternatieven als je vatbaar bent voor of een voorgeschiedenis hebt van blessures, of niet klaar bent voor een fysiek inspannend trainingsplan. Dienovereenkomstig, voor zover toegestaan ​​door de wet, is de Mamafit Club niet aansprakelijk jegens enige persoon of entiteit voor enige schade of verlies die direct of indirect is veroorzaakt of vermoedelijk is veroorzaakt door trainingen, adviezen of andere Mamafit Club inhoud.

Door de Mamafit Club-inhoud te kopen, erken ik het volgende:

Ik begrijp dat ik de training op elk moment tijdens een sessie kan stoppen of wijzigen, en dat het mijn plicht is om mijn arts op de hoogte te stellen of onmiddellijk medische hulp in te roepen als ik symptomen krijg zoals extreme vermoeidheid, kortademigheid of pijn op de borst.

Ik begrijp dat lichaamsbeweging bepaalde risico's met zich meebrengt, waaronder, maar niet beperkt tot, ernstige nek- en ruggenmergletsels die kunnen leiden tot volledige of gedeeltelijke verlamming, hartaanval, beroerte of zelfs de dood. Ook kunnen verwondingen ontstaan ​​aan botten, gewrichten of spieren. Uitglijden, vallen en onbedoeld evenwichtsverlies kunnen leiden tot spier-, neurologische, orthopedische of andere lichamelijke letsels. Ik begrijp dat een deel van het risico dat gepaard gaat met het ondernemen van een activiteit of programma verband houdt met mijn eigen conditie of gezondheid (fysiek, mentaal of emotioneel) en met het bewustzijn, de zorg en de vaardigheden die ik zelf in die activiteit of dat programma uitvoer.

Op de hoogte van de materiële risico's en beseffend, wetend en redelijkerwijs voorziend dat andere verwondingen mogelijk zijn, aanvaard ik hierbij uitdrukkelijk alle risico's van letsel en overlijden, die zouden kunnen optreden als gevolg van mijn gebruik van dit programma.

Ik doe hierbij afstand van, vrijwaar en ontsla de Mamafit Club voor altijd van alle verantwoordelijkheden of aansprakelijkheid voor huidig ​​en toekomstig letsel of schade die voortvloeit uit of voortvloeit uit mijn deelname aan activiteiten van de Mamafit Club.

Close

50% Complete